Opstellen ontwerp Polderpark en ontmoetingsplein Oudesluis

Voor de gemeente Schagen zijn wij bezig met de ontwerpwerkzaamheden voor een Polderpark en ontmoetingsplein in Oudesluis. Het door de gemeente opgestelde schetsontwerp wordt door ons uitgewerkt tot een voorontwerp en vervolgens naar een definitief ontwerp. Lees verder

Verbeteren waterhuishouding golfbaan Emmeloord

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn wij bezig met de engineering voor het verbeteren van de waterhuishouding op golfbaan Emmeloord. De golfbaan ligt op een voormalige stortlocatie in de gemeente Noordoostpolder. Lees verder

Ontwerp hotel Corendon Badhoevedorp

In Badhoevedorp wordt het voormalige Sonygebouw door Corendon omgevormd tot hotel. Het ontwerp van de buitenruimte wordt door ons gezamenlijk met Jos Vriend Hoveniers opgesteld. Lees verder

Renovatie sportvelden gemeente Den Helder

In opdracht van de gemeente Den Helder verzorgen wij de engineering voor het renoveren van diverse sportvelden in de gemeente Den Helder. Lees verder

Renovatie sportvelden 2017 gemeente Schagen

In opdracht van de gemeente Schagen verzorgen wij de renovatie van diverse sportvelden in de gemeente Schagen. Lees verder

Renovatiewerkzaamheden Delftlaan te Haarlem

Voor woningbouwcorporatie Ymere is Smit Groenadvies actief betrokken bij de renovatiewerkzaamheden van de tuinen rondom de woningen aan de Delftlaan in Haarlem. Lees verder

Beleidsverklaring Smit Groenadvies

Smit Groenadvies heeft een KAM-beleidsverklaring opgesteld. De verklaring is hier te lezen. Lees verder

Verkeerskundig onderzoek gemeente Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude zijn verschillende objecten ingepast in de bermen van de rijwegen buiten de bebouwde kom van de gemeente. Lees verder

Raamovereenkomsten gemeente Schagen

In opdracht van de gemeente Schagen heeft Smit Groenadvies in 2015 en 2016, diverse raamcontracten opgesteld. Lees verder

Woonstichting De Key

Smit Groenadvies is door woonstichting De Key gevraagd om te adviseren inzake het onderhoud van de openbare ruimte bij hun complexen. Lees verder

Nieuwe medewerker Matthijs Meijers

Smit Groenadvies B.V. heeft per 1 december 2015 een nieuwe medewerker in dienst genomen, te weten Matthijs Meijers als Adviseur Groene Ruimte. Lees verder

Detachering gemeente Haarlemmermeer

Smit Groenadvies heeft een contract met de gemeente Haarlemmermeer voor het detacheren van een ervaren werkvoorbereider groen. Lees verder

Toezicht maaiwerkzaamheden gemeente Bergen

Voor de gemeente Bergen (NH) is Smit Groenadvies actief met het houden van toezicht op de maai- en schouwwerkzaamheden. Lees verder

Ontwerp “Rosarium” te Schagen

Smit Groenadvies B.V. heeft opdracht van de gemeente Schagen voor het opstellen van een ontwerp voor de renovatie van het “Rosarium” aan de Roodborstjeslaan te Schagen. Lees verder

Baggerwerkzaamheden gemeente Oegstgeest 2015

Smit Groenadvies B.V. heeft opdracht van de gemeente Oegstgeest voor het opstellen van een RAW bestek voor de baggerwerkzaamheden 2015. Lees verder

Groenrenovaties gemeente Oegstgeest 2015

Smit Groenadvies B.V. heeft opdracht van de gemeente Oegstgeest voor het uitwerken van 24 groenrenovaties in de gemeente Oegstgeest. Verouderd groen wordt volledig gerenoveerd. Lees verder

Natuurbouw Catrijpermoor fase 2

Smit Groenadvies B.V. heeft opdracht van de provincie Noord-Holland voor de engineering van het natuurbouwproject Catrijpermoor fase 2. Lees verder

Nieuwe medewerker Niels Konijn

Smit Groenadvies B.V. heeft per 1 januari 2015 een nieuwe medewerker in dienst genomen, te weten Niels Konijn als Adviseur Groene Ruimte. Lees verder

Gebruikerslicentie Handboek Bomen

Smit Groenadvies BV heeft een gebruikerslicentie voor het Handboek Bomen (voorheen KBB). Lees verder

0-meting sportvelden Schagen

Smit Groenadvies heeft een 0-meting sportvelden uitgevoerd voor de gemeente Schagen. Lees verder

Natuurwaardenkaart gemeente Schagen

Voor de gemeente Schagen heeft Smit Groenadvies een natuurwaardenkaart opgesteld. Lees verder

Smit Groenadvies ISO 9001 gecertificeerd

Per november 2013 is Smit Groenadvies gecertificeerd voor ISO 9001. Lees verder

Objecten beheer  met Tablet PC

Smit Groenadvies schaft Tablet PC aan voor digitale objectenbeheer. Lees verder

Maai- en schouwcontract Schagen

Smit Groenadvies heeft opdracht van de gemeente Schagen Lees verder

Design & Construct begraafplaats Zuiderveld

Samen met Schadenberg BV uit Hem Lees verder

Opdracht uitwerking Golftuin de Herculosche Esch

In opdracht van Shortgolf Design Lees verder

Smit Groenadvies sponsor Rogier Kootker Golf

Smit Groenadvies is sponsor geworden van Rogier Kootker Golf. Lees verder

ISO 9001 traject gestart door Smit Groenadvies

Volgens de ISO 9001 standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. Lees verder

Uitwerken golfbaan Hooge Voorsel

Voor golfbaanarchitect Alan Rijks is Smit Groenadvies bezig met de uitwerking van golfbaan Hooge Voorsel. Lees verder

Kwaliteitsbeoordeling onderhoud park Quelderduyn te Den Helder

Voor HB Adviesbureau voert Smit Groenadvies een kwaliteitsbeoordeling uit, voor het onderhoud van het park Quelderduyn te Den Helder. Lees verder

Gedragscode bestendig beheer (niveau 3)

Nieuwe certificering Smit Groenadvies inzake FF wet gedragscodes bestendig beheer niveau 3. Lees verder

Ecologische verbindingen gemeente Oegstgeest

Voor de gemeente Oegstgeest is Smit Groenadvies bezig met het in kaart brengen van alle ecologische verbindingen en knelpunten in de gemeente. Lees verder

Design & Construct waterberging Eendenkooi

Samen met Out BV uit Zwaagdijk heeft Smit Groenadvies ingeschreven op 3 Design & Construct contracten voor de aanleg van verschillende waterbergingen in Noord-Holland. Lees verder

Bestek herinrichting recreatieerven Amstelland

Voor Recreatie Noord-Holland NV heeft Smit Groenadvies een RAW bestek opgesteld voor de herinrichting van 3 recreatieerven in Amstelland. Lees verder

4 bestekken voor de gemeente Oegstgeest

Voor de gemeente Oegstgeest heeft Smit Groenadvies 4 RAW-bestekken gemaakt voor baggerwerkzaamheden en groenrenovaties. Lees verder

Smit Groenadvies met Toyota Prius duurzaam en milieuvriendelijk

Smit Groenadvies heeft een nieuwe stap gezet in een duurzame bedrijfsvoering met de aanschaf van een Toyota Prius. Lees verder

Visualisaties met Infrastructure Modeler

Smit Groenadvies heeft de 3D werkzaamheden aangevuld met nieuwe software voor het maken van 3D visualisaties. Lees verder

Beheersen Eikenprocessierups

Voor de gemeenten leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude heeft Smit Groenadvies een bestek opgesteld voor beheersen van de EPR. Lees verder

Toezicht en Directie groenonderhoud Ymere

Voor woningcorporatie Ymere mag Smit Groenadvies toezicht houden en directie voeren op het groenonderhoud. Lees verder

Beeldbestek Zwerfafval gemeente Haarlem

Voor de gemeente Haarlem heeft Smit Groenadvies een beeldbestek opgesteld voor het verwijderen van zwerfafval in de hele gemeente. Lees verder

Gedragscode gemeente Langedijk

Ingehuurd door HB Adviesbureau heeft Smit Groenadvies een gedragscode bestendig beheer, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen opgesteld voor de gemeente Langedijk. Lees verder

Beplantingsplan golfcentrum Amsteldijk

Voor golfcentrum Amsteldijk is Smit Groenadvies ingehuurd om samen met golfbaanarchitect Alan Rijks het beplantingsplan op te stellen. Lees verder

Toezicht kwelderherstel Ewijcksluisschor

Smit Groenadvies wordt ingehuurd door HB Adviesbureau om toezicht te houden op de werkzaamheden voor kwelderherstel Ewijcksluisschor. Lees verder

3D model golfbaan Bosrijk de Kuluut

Voor golfbaanarchitect Alan Rijks heeft Smit Groenadvies het ontwerp voor golfbaan Bosrijk de Kuluut digitaal uitgewerkt in civil 3D. Lees verder

Groenstructuurplan gemeente Medemblik

Smit Groenadvies is door HB Adviesbureau ingehuurd voor het opstellen van een groenstructuurplan de gemeente Medemblik... Lees verder

Kwelderherstel Ewijcksluisschor

Door HB Adviesbureau is Smit Groenadvies ingehuurd voor de besteksvoorbereiding van Kwelderherstel Ewijcksluisschor... Lees verder

Beheerplan fiets- en kanoroute Den Helder

Tussen Den Helder en Julianadorp is een fiets- en kanoroute aangelegd in het duinzoomgebied... Lees verder

Samen werken Samen leren

Smit Groenadvies breidt werkzaamheden verder uit door gebruik van Civil3D... Lees verder

Herstel Kooihoekschor in de Waddenzee

Door HB Adviesbureau is Smit Groenadvies ingehuurd voor het houden van toezicht op de werkzaamheden voor het herstel van het Kooihoekschor te Den Helder. Lees verder